Naujienos

Pakartotinis Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas 2023

Dėl kvorumo trūkumo, neįvykus 2023 m. balandžio 13 d. šauktam kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, šaukiamas pakartotinis kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos narių visuotinis susirinkimas 2023 m. balandžio 21 d. (penktadienį) 13.00 val. Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato salėje, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytus. Visus kviečiame atvykti. Kas negalėsite atvykti prašom balsuoti už darbotvarkėje numatytus klausimus iš ankto. Išankstinio balsavimo biuletenį rasite https://alytausunija.lku.lt/wp-content/uploads/sites/11/2023/04/isankstinio-balsavimo-biulenis.docx arba klientų aptarnavimo vietose Alytuje ir Varėnoje. Užpildytą ir pasirašytą biuletenį prašome atsiųsti paštu arba atnešti į Alytaus kredito unijos centrinę būstinę, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, Alytuje arba į Varėnos kasą, adresu Laisvės g. 2, Varėnoje iki 2022 m. balandžio 21 dienos 12 val.

Numatytoji VNS darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaitą rasite čia
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaitą rasite čia
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaitą rasite čia
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

4,1 Metinių finansinių ataskaitų rinkinį rasite čia.

4,2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektą rasite čia.

5       2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

2023 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą rasite Čia

6.   Dėl asmenų, nevykdančių kredito unijos nario pareigų pagal kredito unijos įstatų 4.8 punktą „unijos narys privalo: ….“, kurie nėra atnaujinę anketinių duomenų daugiau kai 2 metai ir  nesinaudoja kredito unijos paslaugom išbraukimo iš narių sąrašo perkeliant jų pajinius įnašus į grąžintinų pajų sąskaitas.

Klausimo pristatymą rasite čia.

7. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką. Informacija apie pajų grąžinimo tvarką yra Čia

Visus narius maloniai kviečiame atvykti į Alytų, Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato sallę, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytus.  ir darbotvarkės klausimai balsuoti realiai susirinkimo metu, tačiau, jei kas tikrai negalėsite tuo metu atvykti, prašome balsuoti raštu išankstiniu ir nuotoliniu būdu. Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia. Jį galite užpildyti apsilankę klientų aptarnavimo vietose Alytuje ir Varėnoje. Parsisiųskite išankstinio balsavimo biuletenį nuspaudę aktyvią nuorodą ir užpildytą bei pasirašytą  išankstinio balsavimo biuletenį atsiųskite paštu arba atneškite į Alytaus kredito unijos centrinę būstinę, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g.2A-1, Alytuje arba į Varėnos kasą adresu Laisvės g. 2, Varėnoje, iki 2023 m. balandžio  mėn. 21 dienos, 12 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Alytaus kredito unijos Centrinėje būstinėje, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, Alytus, Varėnos kasoje adresu Laisvės g. 2, Varėnoje ir internete https://alytausunija.lku.lt/pakartotinis-alytaus-kredito-unijos-eilinis-visuotinis-nariu-susirinkimas-2023/

          Tel. pasiteiravimui: +37031553646                                   VALDYBA

Atgal