Naujienos

Pakartotinis Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas 2024

Dėl kvorumo trūkumo, neįvykus 2024 m. balandžio 11 d. šauktam kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, šaukiamas pakartotinis kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos narių visuotinis susirinkimas 2024 m. balandžio 19 d. (penktadienį) 13.00 val. Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato salėje, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytus. Visus kviečiame atvykti. Kas negalėsite dalyvauti prašom balsuoti už darbotvarkėje numatytus klausimus iš anksto užpildant išankstinio balsavimo biuletenį klientų aptarnavimo vietose Alytaus kredito unijos centrinėje būstinėje, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, arba Varėnos kasoje, adresu Laisvės g. 2, Varėnoje iki 2024 m. balandžio 19 dienos 12 val.

Numatytoji VNS darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaitą rasite čia
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaitą rasite čia
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaitą rasite čia
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

4,1 Metinių finansinių ataskaitų rinkinį rasite čia.

4,2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektą rasite čia.

5       2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

2023 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą rasite Čia

  1. Kredito unijos Valdybos pirmininko rinkimas.
  2. Dėl asmenų, nevykdančių kredito unijos nario pareigų pagal kredito unijos įstatų 4.8 punktą „unijos narys privalo: ….“, kurie nėra atnaujinę anketinių duomenų daugiau kai 2 metai ir  nesinaudoja kredito unijos paslaugom išbraukimo iš narių sąrašo perkeliant jų pajinius įnašus į grąžintinų pajų sąskaitas.

Klausimo pristatymą rasite čia.

  1. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką. Informacija apie pajų grąžinimo tvarką yra Čia

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Alytaus kredito unijos Centrinėje būstinėje, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, Alytus, Varėnos kasoje adresu Laisvės g. 2, Varėnoje ir internete https://alytausunija.lku.lt

          Tel. pasiteiravimui: +37031553646                                   VALDYBA

Atgal