Naujienos

Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas 2024

oranžinis megafonas dėmesį atkeipti

               Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo.

2024 m. vasario mėn. 15 d. Nr. 24-V-06, Alytaus kredito unijos Valdyba nutarė patvirtinti parengtą 2024 m. Pajamų – išlaidų sąmatą ir sušaukti Alytaus kredito unijos eilinį visuotinį narių susirinkimą 2024 m. balandžio 11 d. ketvirtadienį, 11 00 val., Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato sąlėje, adresas: S.Dariaus ir S.Girėno g. 10 Alytuje, LT–62137. patvirtinant sekančią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaitą rasite čia.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaitą rasite čia.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaitą rasite čia

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

4,1 Metinių finansinių ataskaitų rinkinį rasite čia.

4,2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektą rasite čia.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 2024 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą rasite čia.

6. Kredito unijos Valdybos pirmininko rinkimas.

7. Dėl asmenų, nevykdančių kredito unijos nario pareigų, šalinimo iš narių sąrašo. Klausimo pristatymą rasite čia.

8. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką. Informacija apie pajų grąžinimo tvarką yra Čia

     Visus narius maloniai kviečiame atvykti ir darbotvarkės klausimai balsuoti realiai susirinkimo metu.

P. S. Sekite šą informaciją. Ji bus papildoma ir tikslinama

         Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti 2024 m. balandžio 19 d. (penktadienį) 13.00 val. Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato salėje, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytus.

Atgal