Naujienos

Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas 2022

Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo.

           2022 m. kovo mėn. 3 d. protokolas Nr. 22-V-10, Alytaus kredito unijos Valdyba nutarė patvirtinti parengtą 2022 m. Pajamų – išlaidų sąmatą ir sušaukti Alytaus kredito unijos eilinį visuotinį narių susirinkimą 2022 m. balandžio 14 d. ketvirtadienį, 11 val., Alytaus miesto teatro Mažojoje salėje, adresas: Rotušės a. 2, Alytuje, patvirtinant sekančią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Stebėtojų tarybos ataskaitą rasite Čia

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaitą rasite čia

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paruoštą Valdybos ataskaitą rasite čia

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaitą rasite čia

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5,1 Metinių finansinių ataskaitų rinkinį rasite čia.

5,2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektą rasite čia.

6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 2022 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą rasite Čia

7. Kredito unijos paskolų komiteto nario ir pirmininko rinkimas.

8. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką. Informacija apie pajų grąžinimo tvarką yra Čia

9. Dėl Stebėtojų tarybos sudarymo (reikalingumo). Ar renkame (ar sudarome) Stebėtojų tarybą ?  Informaciją apie Stebėtojų tarybos funkciją, teises ir pareigas rasite čia. Visuotinis narių susirinkimas gali nuspręsti ir nesudaryti Stebėtojų tarybos. Tokiu atveju Stebėtojų taryba nebus sudaroma ir 10 (dešmtas) klausimas nebus nagrinėjamas.

10. Stebėtojų tarybos narių rinkimas jei bus nutarta sudaryti Stebėtojų tarybą.

11. Alytaus kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. Naujos redakcijos įstatai be Stebėtojų tarybos yra Čia. Naujos redakcijos įstatai su Stebėtojų taryba yra Čia.

           Visus narius maloniai kviečiame atvykti ir darbotvarkės klausimai balsuoti realiai susirinkimo metu, tačiau, jei kas tikrai negalėsite tuo metu atvykti, prašome balsuoti raštu išankstiniu ir nuotoliniu būdu. Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia . Jį galite užpildyti apsilankę klientų aptarnavimo vietose Alytuje ir Varėnoje. Parsisūskite išankstinio balsavimo biuletenį nuspaudę  aktyvę nuorodą ir užpildytą bei pasirašytą  išankstinio balsavimo biuletenį atsiųskite paštu arba atneškite į Alytaus kredito unijos centrinę būstinę, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g.2A-1, Alytuje arba į Varėnos kasą adresu Laisvės g. 2, Varėnoje, iki 2022 m. balandžio  mėn. 14 dienos 11 val. O neįvykus susirinkimui  – iki 2022 m. balandžio  mėn. 21 dienos 13 val.,

               Po  2021 m. balandžio 24 d. įvykusio eilinio visuotinio narių susirinkimo, kurio metu, pasibaigus kadencijai, buvo perrenkami visi valdymo organų nariai ir po rinkimų vykusių procesų liko dvi laisvos stebėtojų tarybos narių vietos, viena paskolų komiteto nario ir paskolų komiteto pirmininko pozicija. Esant tokiai situacijai, unijos  nariai turi išrinkti du stebėtojų tarybos narius, vieną paskolų komiteto narį ir paskolų komiteto pirmininką.

           Informuojame visus narius apie vyksiančius rinkimus į Alytaus kredito unijos valdymo organus. Prašome teikti siūlymus dėl kandidatų ir teikti savo kandidatūras į visas laisvas pozicijas iki 2022 kovo 20. Iki VNS turi būti atliktas kandidatų vertinimas, gautos LB licencijos, leidžiančios užimti ir vykdyti minimas pareigas, ir sutvarkyti kiti formalumai.

Pagal vadovų vertinimo nuostatus kandidatai į vadovus turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
  2. Dokumentus ir informaciją, patvirtinančią kandidato kvalifikaciją ir patirtį (įgytą kvalifikaciją arba jos kėlimą patvirtinančius diplomus (pažymėjimus), rekomendacinius laiškus ir pan.);
  3. Kandidato užpildytą Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos formos vadovo anketą, kurią rasite čia. Parsisiųskite ją į kompiuterį  ir užpildykite.
  4. Unijos vadovo užimtumo bei interesų deklaraciją, kurią rasite čia. Parsisiųskite ją į kompiuterį  ir užpildykite.
  5. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos apie teistumą (neteistumą).  Pažymą galite užsisakyti paspaudus nuorodą: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/184/34843?searchId=a18729c1-aa53-4909-ad34-7fbbae07701c  . Paspaudus nurodą prisijunkite per el. bankininkystę arba su mobiliu parašu. Pasirinkite „Gyventojai“.  Užsakoma pažyma apie „teistumą/neteistumą“.  Kam skiriama.  Skirta „Su nekilnojamu turtu susijusio kredito davėjo ir kredito tarpininko vadovo kredito davėjo dalyvio“.
  6. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos apie administracinius nusižengimus. Atkreipiame dėmesį, kad Pažymą apie administracines nuobaudas paprasčiau yra užsisakyti per e-policija svetainę. Pažyma iš apskrities Vyriausiojo policijos komisariato apie per vienerius metus skirtas administracines nuobaudas. Pažymą galite užsisakyti paspaudus nuorodą: https://www.epolicija.lt/  Prisijunkite per el. bankininkystę arba su mobiliu parašu. Pasirinkite „Gyventojai“, tuomet – „Išrašas apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus“.
  7. Pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. apie tai, jog kandidatas nebuvo baustas administracinėmis baudomis už finansinius mokestinius pažeidimus. Ją galite užsisakyti paspaudus  nuorodą:  https://sso.vmi.lt/sso/login?TARGET=https%3a%2f%2fwww.vmi.lt%2fmanovmi%2flt%2fManoVMIep.aspx  Prisijungus per el. bankininkystę arba su mobiliu parašu.  Užsakyti pažymą „Informacijai apie mokesčio mokėtojo skolingumą pačiam mokesčių mokėtojui gauti“,
  8. Kredito unijos Stebėtojų tarybos sprendimą dėl siūlomo kandidato ir jo tinkamumo eiti renkamas pareigas (įskaitant informaciją apie kandidato gebėjimą dirbti žmonių grupėje, jai vadovauti, bendrauti tiek su darbuotojais, tiek su klientais, ir, pavyzdžiui, galėtų būti apspręstas, pabrėžtinas išskirtinumas, intuityvus žinojimas, supratingumas ir pan.);
  9. Kitus vertintojo reikalaujamus dokumentus.

          Kandidatų atitikimo vidiniams/išoriniams teisės aktams vertinimą atlieka Unijos stebėtojų taryba.

          Kviečiame visus, kas norite dirbti ir prisidėti prie savo Kredito unijos veiklos ir jos valdymo, kas galite priiminėti sprendimus susijusius su Unijos valdymu, kandidatuoti ir pateikti vertinimui ir licencijai gauti  reikiamus dokumentus Alytaus kredito unijos stebėtojų tarybai. Tel. 8 687 22896. El. p. [email protected]

VNS organizatoriai

P. S. Sekite šą informaciją. Ji bus papildoma ir tikslinama

Atgal