Naujienos

Šaukiamas Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Pirminė informacija

Alytaus kredito unijos nariams

Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo.

2021 m. vasario mėn. 25 d., protokolas Nr. 21-V-07, Alytaus kredito unijos Valdyba nutarė sukviesti kasmetinį Visuotinį Alytaus kredito unijos narių susirinkimą 2021 m. balandžio 15 d. ketvirtadienį. 10.00 val., Alytaus miesto teatro Mažojoje salėje, adresas: Rotušės a. 2, Alytuje. Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus pirmajam susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti balandžio 24 d. (šeštadienį) 13.00 val. ten pat Alytaus miesto teatro Mažojoje salėje, adresas: Rotušės a. 2, Alytuje.

Tikėdamiesi, kad iki to laiko bus atšauktas karantinas, planuojame realų Visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė Rasite čia . Bet šių metų VNS bus ypatingas tuo, kad  baigiasi mūsų kredito unijos valdymo organų kadencijos. Taigi, šių metų VNS bus „rinkiminis“. Kad iki VNS būtų galima suspėti atlikti kandidatų valdymo organų narių vertinimą, gauti LB leidimus ir sutvarkyti kitus formalumus,  iš anksto informuojame visus narius apie vyksiančius rinkimus į mūsų unijos valdymo organus. Prašome teikti siūlymus dėl kandidatų ir teikti savo kandidatūras kuo greičiau į visas valdymo organų pozicijas. Unija turės kreiptis į Lietuvos banką dėl leidimų gavimo, kurie priims sprendimą dėl leidimo eiti vadovų pareigas išdavimo. Turint LB leidimus, naujai išrinkti/perrinkti VO galėtų pradėti eiti savo pareigas iškart po VNS.

Pagal vadovų vertinimo nuostatus kandidatai į vadovus turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. kandidato užpildytą Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos formos vadovo anketą; rasite čia. Parsisiūskite ją į kompiuterį  ir užpildykite
 2. Unijos vadovo užimtumo bei interesų deklaraciją; Rasite čia. Parsisiūskite ją į kompiuterį  ir užpildykite
 3. dokumentus ir informaciją, patvirtinančią kandidato kvalifikaciją ir patirtį (įgytą kvalifikaciją arba jos kėlimą patvirtinančius diplomus (pažymėjimus), rekomendacinius laiškus ir pan.);
 4. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 5. pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos apie teistumą (neteistumą);
 6. pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos apie administracinius nusižengimus; Noriu patikslinti, kad Pažymą apie administracines nuobaudas paprasčiau yra užsisakyti per e-policija svetainę;
 7. kredito unijos Stebėtojų tarybos sprendimą dėl siūlomo kandidato ir jo tinkamumo eiti renkamas pareigas (įskaitant informaciją apie kandidato gebėjimą dirbti žmonių grupėje, jai vadovauti, bendrauti tiek su darbuotojais, tiek su klientais, ir, pavyzdžiui, galėtų būti apspręstas, pabrėžtinas išskirtinumas, intuityvus žinojimas, supratingumas ir pan.);
 8. kitus Vertintojo reikalaujamus dokumentus.

Kandidatų atitikimo vidiniams/išoriniams teisės aktams vertinimą atlieka unijos Stebėtojų taryba.

Taigi, jei norite dirbti ir prisidėti prie savo kredito unijos veiklos ir priiminėti sprendimus susijusius su unijos valdymu, kviečiame nedelsti ir kandidatuoti pateikiant vertinimui ir licencijai gauti  reikiamus dokumentus Alytaus kredito unijos Centrinėje būstinėje, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus ir Varėnos kasa adresu: Laisvės g. 2, Varėna, arba siųsti el. paštu alytus@lku.lt.

VNS organizatoriai


Alytaus kredito unijos narių dėmesiui!

Dėl visuotinio narių susirinkimo

2021 m. balandžio 15 d. ketvirtadienį, 10.00 val., Alytaus miesto teatro Mažojoje salėje, adresas: Rotušės a. 2, Alytuje, šaukiamas Alytaus kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus, eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Numatytoji VNS darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. (ją rasite čia)  Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. (reikia, kad būtų suteikta iki kadencijos pabaigos)
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas (jei bus nutarta mokėti).
 12. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas (jei bus poreikis, jei kas turės pasiūlymų)  Galiojantys Alytaus kredito unijos įstatai čia.
 13. Kiti klausimai (jei bus pasiūlyta)

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Alytaus kredito unijos Centrinėje būstinėje, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus ir Varėnos kasoje adresu: Laisvės g. 2, Varėnoje.

             Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti balandžio 24 d. (šeštadienį) 13.00 val. Alytaus miesto teatro Mažojoje salėje, adresas: Rotušės a. 2, Alytuje.

          Tel. pasiteiravimui: 53646                    VALDYBA

Atgal