Naujienos

Šaukiamas Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

             2024 m. balandžio 11 d. ketvirtadienį, 11.00 val., Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato salėje, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytus, šaukiamas Alytaus kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus, eilinis visuotinis narių susirinkimas.

                Numatytoji VNS darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6 Kredito unijos Valdybos pirmininko rinkimas.

7. Dėl asmenų, nevykdančių kredito unijos nario pareigų, šalinimo iš narių sąrašo.

8. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką.

               Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Alytaus kredito unijos Centrinėje būstinėje, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytuje ir Varėnos kasoje adresu: Laisvės g. 2, Varėnoje.

             Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti 2024 m. balandžio 19 d. (penktadienį) 13.00 val. Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato salėje, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytus.  

          Tel. pasiteiravimui: 53646                            VALDYBA

Atgal