Naujienos

Dėl neeilinio visuotinio narių susirinkimo organizavimo.

2021 m. spalio mėn. 14 d., protokolas Nr. 21-V-36, Alytaus kredito unijos valdyba svarstė klausimą dėl neeilinio visuotinio kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos narių susirinkimo organizavimo. Po 2021 m. balandžio 24 d. įvykusio eilinio visuotinio narių susirinkimo, kurio metu, pasibaigus kadencijai, buvo perrenkami visi valdymo organų nariai ir po rinkimų vykusių procesų liko dvi laisvos stebėtojų tarybos narių vietos, viena paskolų komiteto nario ir paskolų komiteto pirmininko pozicija. Esant tokiai situacijai, unijos valdyba nusprendė sukviesti neeilinį visuotinį narių susirinkimą ir išrinkti du stebėtojų tarybos narius, vieną paskolų komiteto narį ir paskolų komiteto pirmininką.
Informuojame visus narius apie vyksiančius rinkimus į Alytaus kredito unijos valdymo organus. Prašome teikti siūlymus dėl kandidatų ir teikti savo kandidatūras į visas laisvas pozicijas iki 2021 lapkričio 20. Iki VNS turi būti atliktas kandidatų vertinimas, gautos LB licencijos, leidžiančios užimti ir vykdyti minimas pareigas, ir sutvarkyti kiti formalumai.
Pagal vadovų vertinimo nuostatus kandidatai į vadovus turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
2. Dokumentus ir informaciją, patvirtinančią kandidato kvalifikaciją ir patirtį (įgytą kvalifikaciją arba jos kėlimą patvirtinančius diplomus (pažymėjimus), rekomendacinius laiškus ir pan.);
3. Kandidato užpildytą Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos formos vadovo anketą, kurią rasite čia. Parsisiųskite ją į kompiuterį ir užpildykite.
4. Unijos vadovo užimtumo bei interesų deklaraciją, kurią rasite čia. Parsisiųskite ją į kompiuterį ir užpildykite.
5. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos apie teistumą (neteistumą). Pažymą galite užsisakyti paspaudus nuorodą: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/184/34843?searchId=a18729c1-aa53-4909-ad34-7fbbae07701c . Paspaudus nurodą prisijunkite per el. bankininkystę arba su mobiliu parašu. Pasirinkite „Gyventojai“. Užsakoma pažyma apie „teistumą/neteistumą“. Kam skiriama. Skirta „Su nekilnojamu turtu susijusio kredito davėjo ir kredito tarpininko vadovo kredito davėjo dalyvio“.
6. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos apie administracinius nusižengimus. Atkreipiame dėmesį, kad Pažymą apie administracines nuobaudas paprasčiau yra užsisakyti per e-policija svetainę. Pažyma iš apskrities Vyriausiojo policijos komisariato apie per vienerius metus skirtas administracines nuobaudas. Pažymą galite užsisakyti paspaudus nuorodą: https://www.epolicija.lt/ Prisijunkite per el. bankininkystę arba su mobiliu parašu. Pasirinkite „Gyventojai“, tuomet – „Išrašas apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus“.
7. Pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie tai, jog kandidatas nebuvo baustas administracinėmis baudomis už finansinius mokestinius pažeidimus. Ją galite užsisakyti paspaudus nuorodą: https://sso.vmi.lt/sso/login?TARGET=https%3a%2f%2fwww.vmi.lt%2fmanovmi%2flt%2fManoVMIep.aspx Prisijungus per el. bankininkystę arba su mobiliu parašu. Užsakyti pažymą „Informacijai apie mokesčio mokėtojo skolingumą pačiam mokesčių mokėtojui gauti“,
8. Kredito unijos Stebėtojų tarybos sprendimą dėl siūlomo kandidato ir jo tinkamumo eiti renkamas pareigas (įskaitant informaciją apie kandidato gebėjimą dirbti žmonių grupėje, jai vadovauti, bendrauti tiek su darbuotojais, tiek su klientais, ir, pavyzdžiui, galėtų būti apspręstas, pabrėžtinas išskirtinumas, intuityvus žinojimas, supratingumas ir pan.);
9. Kitus vertintojo reikalaujamus dokumentus.
Kandidatų atitikimo vidiniams/išoriniams teisės aktams vertinimą atlieka Unijos stebėtojų taryba.
Kviečiame visus, kas norite dirbti ir prisidėti prie savo Kredito unijos veiklos ir jos valdymo, kas galite priiminėti sprendimus susijusius su Unijos valdymu, kandidatuoti ir pateikti vertinimui ir licencijai gauti reikiamus dokumentus Alytaus kredito unijos stebėtojų tarybai. Tel. 8 687 22896. El. p. kalbertas56@gmail.com
VNS organizatoriai

Atgal