Naujienos

Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas 2023

Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo.

               2023 m. vasario mėn. 28 d. Nr. 23-V-07, Alytaus kredito unijos Valdyba nutarė patvirtinti parengtą 2023 m. Pajamų – išlaidų sąmatą ir sušaukti Alytaus kredito unijos eilinį visuotinį narių susirinkimą 2023 m. balandžio 13 d. ketvirtadienį, 11 val., Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato sąlėje, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytuje, LT–62137. patvirtinant sekančią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaitą rasite čia

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.  Valdybos ataskaitą rasite čia

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaitą rasite čia

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

4,1 Metinių finansinių ataskaitų rinkinį rasite čia.

4,2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektą rasite čia.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 2023 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą rasite Čia

6. Dėl asmenų, nevykdančių kredito unijos nario pareigų pagal kredito unijos įstatų 4.8 punktą „unijos narys privalo: ….“, kurie nėra atnaujinę anketinių duomenų daugiau kai 2 metai ir  nesinaudoja kredito unijos paslaugom išbraukimo iš narių sąrašo perkeliant jų pajinius įnašus į grąžintinų pajų sąskaitas.

Klausimo pristatymą rasite čia.

7. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką. Informacija apie pajų grąžinimo tvarką yra Čia

Visus narius maloniai kviečiame atvykti ir darbotvarkės klausimai balsuoti realiai susirinkimo metu, tačiau, jei kas tikrai negalėsite tuo metu atvykti, prašome balsuoti raštu išankstiniu ir nuotoliniu būdu. Bendrąjį balsavimo biuletenį rasite čia. Jį galite užpildyti apsilankę klientų aptarnavimo vietose Alytuje ir Varėnoje. Parsisiųskite išankstinio balsavimo biuletenį nuspaudę aktyvią nuorodą ir užpildytą bei pasirašytą  išankstinio balsavimo biuletenį atsiųskite paštu arba atneškite į Alytaus kredito unijos centrinę būstinę, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g.2A-1, Alytuje arba į Varėnos kasą adresu Laisvės g. 2, Varėnoje, iki 2023 m. balandžio  mėn. 13 dienos 11 val. O neįvykus susirinkimui  – iki 2023 m. balandžio  mėn. 21 dienos, 13 val.

             Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Alytaus kredito unijos Centrinėje būstinėje, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytuje ir Varėnos kasoje adresu: Laisvės g. 2, Varėnoje.

P. S. Sekite šą informaciją. Ji bus papildoma ir tikslinama

         Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti 2023 m. balandžio 21 d. (penktadienį) 13.00 val. Lietuvos šaulių sąjungos, Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės pastato salėje, adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10 Alytus.

Atgal