03/19 

Alytaus kredito unijos narių dėmesiui!

Dėl kvorumo trūkumo, neįvykus 2019 m. kovo 21 d. šauktam kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, šaukiamas pakartotinis kooperatinės bendrovės Alytaus kredito unijos narių visuotinis susirinkimas kovo 29 d. (penktadienį) 13 00 val. Dzūkų alaus restorano III aukšte, konferencijų salėje, adresas: Vilniaus g. 35, Alytuje, (rekonstruotas buvęs šauktinių karinės įskaitos pastatas) numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.
  6. Pelno paskirstymo (nuostolių paskirstymo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  7. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Audito įmonės (auditoriaus) rinkimas ir lėšų, kurias galima skirti audito įmonės (auditoriaus) darbui apmokėti, limito nustatymas.
  9. Dėl neaktyvių kredito unijos narių.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 2A-1, Alytus.

Daugiau informacijos čia

 

 

Tel. pasiteiravimui: 53646                    

 

VALDYBA